บ้านภาษาและวัฒนธรรม

Do You Teach Korean like This

฿1,195.00 ฿975
หนังสือแนะนำการสอนไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : การเรียน-สอนภาษาเกาหลี
  • รหัสสินค้า : 000631

รายละเอียดสินค้า Do You Teach Korean like This

Barcode : 9791188568802

แต่งโดย : Cheon Seong Ok

ปี : 2019

จำนวนหน้า : 385  

หนังสือเล่มนี้ แนะนำการสอนไวยากรณ์ ช่วยให้ครูเข้าใจไวยากรณ์ที่จำเป็นของระดับต้น เนื้อหาในเล่มช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายและเป็นระบบ ประกอบด้วย คำอธิบายอย่างละเอียดและวิธีจัดการคำอธิบายให้ราบรื่น การเตรียมไวยากรณ์ระดับต้นที่จำเป็นล่วงหน้า การแนะนำและนำเสนอในชั้นเรียน บทฝึกฝน และ การนำมาใช้ ได้อธิบายเพื่อให้เข้าใจง่าย นอกจากนี้ นอกจากคำอธิบายไวยากรณ์แต่ละเรื่อง ยังมี แบบฝึกหัดที่ช่วยให้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น และ อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นต้องใช้ในห้องเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน และ ครู เช่น ภาคผนวก

สารบัญ

      

01. -거나 

02.      -게 

03.      -게 되다 

04.      -겠- 1

05.      -겠- 2 

06.      -고 1 

07.      -고 2

08.      -고 나서 

09.      -고 싶다 

10.      -고 있다 

11.      -기 

12.      -기 때문에 

13.      -기 위해(서)

14.      -기 전에 

15      -기로 하다 

16.      -네요 

17.      -는 

18.      -는데 1

19.      -는데 2 

20.      -는 데다가 

21.      -는 동안 

22.      ㄷ 불규칙 용언 

23.      -다가 

24.      -던 

25.      -든지 

26.      ㄹ 탈락 

27.      르 불규칙 용언 

28.      만 

29.      ㅂ 불규칙 용언 

30.      밖에 

31.      부터 

32.      ㅅ 불규칙 

33.      -습니다/습니까? 

34.      -어 보다 

35.      -어 보이다 

36.      -어 있다 

37.      -어 주다 

38.      -어도 

39.      -어도 되다 

40.      -어서 1 

41.      -어서 2

42.      -어야 되다/하다 

43.      -어야겠다 

44.      -어요 

45.      -어지다 

46.      -었- 

47.      -었던 

48.      -었으면 좋겠다 

49.      -었을 때 

50.      에 1 

51.      에 2 

52.      에 3 

53.      에게/한테 

54.      에게서/한테서 

55.      에서 

56.      에서 까지 

57.      -으니까 1 

58.      -으니까 2 

59.      -으러 

60.      -으려고 하다 

61.      -으려면 

62.      으로 1 

63.      으로 2 

64.      -으면 

65.      -으면 안 되다 

66.      -으면서 

67.      으 탈락 

68.      -으세요 

69.      -으시- 

70.      -은 

71.      -은 적이 있다/없다 

72.      -은 지 

73.      -은 후에 

74.      은/는 

75.      -은/는/을 것 같다 

76.      을/를 

77.      -을 

78.      -을 거예요 1 

79.      -을 거예요 2 

80.      -을 때 

81.      -을 수 있다/없다 

82.      -을 줄 알다/모르다 

83.      -을게요 

84.      -을까 해요 

85.      -을까요? 

86.      -을래요 

87.      -을지 

88.      -읍시다 

89.      의 

90.      이/가 

91.      이나 1 

92.      이나 2

93.      이나 3 

94.      이에요/예요 

95.      -지만 

96.      -지 말다 

97.      -지 못하다 

98.      -지 않다 

99.      -지요 

100. 처럼 

101. ㅎ 불규칙 

ตรวจหาคำตอบที่ถูกต้อง

ภาคผนวก

/* Products stats */