บ้านภาษาและวัฒนธรรม

Easy Korean Grammar for Foreigners

฿715.00 ฿615
ไวยากรณ์เกาหลีง่ายๆ สำหรับชาวต่างชาติ
เหลือ 2 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ไวยากรณ์เกาหลี
  • รหัสสินค้า : 000424

รายละเอียดสินค้า Easy Korean Grammar for Foreigners

Barcode : 9788955183900

แต่งโดย : Nghiem  Thi Thu Huong

ปี : 2009

จำนวนหน้า : 157

หนังสือเล่มนี้ อธิบายไวยากรณ์เพื่อให้เข้าใจง่าย คำอธิบายเป็นภาษาเกาหลี

สารบัญ

ส่วนที่ 1   คำอนุภาค (Particles)

บทที่ 1   -이/가

บทที่ 8   -에서

บทที่ 2   -은/는

บทที่ 9   -로/으로

บทที่ 3   -을/를

บทที่ 10   -마다

บทที่ 4   -에게

บทที่ 11   -만

บทที่ 5   -도

บทที่ 12   -밖에

บทที่ 6   -와/과

บทที่ 13   -부터

บทที่ 7   -에

บทที่ 14   -까지

ส่วนที่ 2   คำสันธาน (Conjunctions)

บทที่ 1   -고

บทที่ 6   -(으)면

บทที่ 2   -ㄴ데/은데/는데

บทที่ 7   -(으)면서

บทที่ 3   -(으)니까/(으)니까요

บทที่ 8   -아서/어서/여서

บทที่ 4   -다가

บทที่ 9   -지만

บทที่ 5   -(으)려고 /(으)려고 하다

 

ส่วนที่ 3   คำลงท้าย (Endings)

บทที่ 1   -고 싶다/싶어히다

บทที่ 13   -(으) ㅂ시오/(으)세요/지 마십시오

บทที่ 2   -고 있다

บทที่ 14   -아/어/여 보다

บทที่ 3   -군요/는군요/네요

บทที่ 15   -아/어/여 주다

บทที่ 4   -ㄴ/는/은/을/ 것 같다

บทที่ 16   -아/어/여지다

บทที่ 5   -(으)ㄹ 것이다/거예요

บทที่ 17   -아야/어야/여야 하다

บทที่ 6   -(으)ㄹ게요

บทที่ 18   -아요/어요/여요

บทที่ 7   -(으)ㄹ까요

บทที่ 19   -안-A/V / A/V-지 않다

บทที่ 8   -(으)ㄹ 수 있다/없다

บทที่ 20   -았/었/했습니다

บทที่ 9   -(으)러 가다/오다

บทที่ 21   -이다/아니다

บทที่ 10   못-V/V-지 못 하다

บทที่ 22   -이(가) 있다/없다

บทที่ 11   -ㅂ니다/습니다

บทที่ 23   -지요

บทที่ 12   -(으)ㅂ시다/지 맙시다

 

ส่วนที่ 4   รูปไม่ปกติ (Irregular Form)

บทที่ 1   -‘ㄷ’불규칙

บทที่ 4   -‘ㅂ’불규칙

บทที่ 2   -‘ㄹ’동사

บทที่ 5   -‘으’불규칙

บทที่ 3   -‘르’불규칙