บ้านภาษาและวัฒนธรรม

Korean Made Easy – Vocabulary

฿1,095.00 ฿999
คำศัพท์ ภาษาเกาหลีง่ายนิดเดียว
เหลือ 5 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : แบบเรียนภาษาเกาหลี
  • รหัสสินค้า : 000421

รายละเอียดสินค้า Korean Made Easy – Vocabulary

Barcode : 9788927731177

แต่งโดย : Seung-eun Oh

ปี : 2013

จำนวนหน้า : 368

ฟรี :  ซีดี 1 แผ่น

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่ควรรู้ 2500คำ พร้อม คำอธิบายที่ชัดเจน รูปภาพที่เข้าใจง่าย และ ตัวอย่างที่เอาไปใช้ได้ทันที นอกจากนี้ แบบฝึกหัดในแต่ละบทจะช่วยให้ผู้อ่านจดจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น ช่วยให้ผู้ศึกษาคำศัพท์ภาษาเกาหลีอย่างสนุกสนานและจดจำได้ง่าย

สารบัญ

ส่วนที่ 1

บทที่่ 1  Reading Numbers 1

บทที่่ 2  Reading Numbers 2

บทที่่ 3  Reading Prices

บทที่่ 4  Counting items 

บทที่่ 5  Months and Days

บทที่่ 6  Holidays   

บทที่่ 7  Days of the Week

บทที่่ 8  Years

บทที่่ 9  Weeks and Months  

บทที่่ 10  Days and Years 

บทที่่ 11  Reading the Time 

บทที่่ 12 Expressing Duration

บทที่่ 13  Countries

บทที่่ 14  Nationalities and Languages

บทที่่ 15  Occupations

บทที่่ 16  Age

บทที่่ 17  Family

บทที่่ 18  Places 1

บทที่่ 19  Places 2

บทที่่ 20  On the Street

บทที่่ 21  Location and Direction

บทที่่ 22  Asking Directions

บทที่่ 23  Possessions

บทที่่ 24  Describing Your Room 

บทที่่ 25  Describing Your  Home

บทที่่ 26  Furniture and Household Items   

บทที่่ 27  Daily Routine

บทที่่ 28  Household Activities

บทที่่ 29  Daily Activities  

บทที่่ 30 Housework 

บทที่่ 31  Weekend  Activities 

บทที่่ 32 Common Verbs

บทที่่ 33  Common Adjectives

บทที่่ 34  Common Expressions 1

บทที่่ 35  Common Expressions 2

บทที่่ 36  Fruits

บทที่่ 37  Vegetables

บทที่่ 38  Meat and Seafood

บทที่่ 39  Common Foods and Ingredients

บทที่่ 40  Beverages

บทที่่ 41  Snacks and Desserts

บทที่่ 42  The Dining Table

บทที่่ 43  Meals

บทที่่ 44  Cooking Methods 

บทที่่ 45  Hobbies

บทที่่ 46  Sports   

บทที่่ 47  Travel 1

บทที่่ 48  Travel 2

บทที่่ 49  Communication  

บทที่่ 50  Purchasing Goods 

บทที่่ 51  Feelings 

บทที่่ 52 Emotions

บทที่่ 53  Describing People

บทที่่ 54  Body Parts and Illness

บทที่่ 55  Body Parts

บทที่่ 56  Clothing

บทที่่ 57  The Seasons

บทที่่ 58  Weather

บทที่่ 59  Animals

บทที่่ 60  The Countryside

ส่วนที่ 2

บทที่่ 61  Appearance

บทที่่ 62  Personality

บทที่่ 63  Feelings

บทที่่ 64  Interpersonal Relationships 

บทที่่ 65  Life

บทที่่ 66  Injuries   

บทที่่ 67  Treatment

บทที่่ 68  Household Problems

บทที่่ 69  Everyday Problems  

บทที่่ 70  Problematic Situations 

บทที่่ 71  Opposite  Adverbs 1 

บทที่่ 72 Opposite  Adverbs 2 

บทที่่ 73  Opposite  Adjectives 1 

บทที่่ 74  Opposite  Adjectives 2

บทที่่ 75  Opposite  Verbs 1

บทที่่ 76  Opposite  Verbs 2  

บทที่่ 77  Opposite  Verbs 3

บทที่่ 78  Movement Verbs

บทที่่ 79  Body-Related Verbs

บทที่่ 80  Common Verb Pairs

บทที่่ 81  The Verbs

บทที่่ 82  The Verb

บทที่่ 83  The Verb

บทที่่ 84  The Verb

บทที่่ 85  The Verbs

บทที่่ 86  Transitive and Intransitive Verbs   

บทที่่ 87  Money-Related Verbs

บทที่่ 88  Verbs by Category

บทที่่ 89  Emotion Expressions  

บทที่่ 90  Shopping Expressions 

บทที่่ 91  Clothing Expressions 

บทที่่ 92 Time Expressions

บทที่่ 93  Quantity Expressions

บทที่่ 94  Location Expressions

บทที่่ 95  Markers

บทที่่ 96  Question Words

บทที่่ 97  Adverbs

บทที่่ 98  Conjunctive Adverbs

บทที่่ 99  Adjectives

บทที่่ 100  Nouns

 

pic1

pic2

pic3

pic4

pic5

pic6

pic7

/* Products stats */