บ้านภาษาและวัฒนธรรม

Summit Student Book and Workbook 1

฿525.00 ฿420
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Summit Student Book and Workbook 1
เหลือ 10 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
  • รหัสสินค้า : 000410

รายละเอียดสินค้า Summit Student Book and Workbook 1

Barcode :  9788 9654 30766

จำนวนหน้า : 48 หน้า / 4 สี (Student Book), 31 หน้า / 2สี (Workbook)

Summit เป็น หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Challengeหนังสือแต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบท ประกอบด้วย

-       Finish! Talk  ฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษ ด้วยการพูดบทสนทนา เพลง บทเพลง

-       Finish! Word 1 & 2  เน้นคำศัพท์ 24-40คำ จากบทสนทนานั้นๆ

-       Finish! Pattern กล่าวถึง โครงสร้างไวยากรณ์ ในรูปของแบบฝึกหัดถาม-ตอบ เพื่อให้ฝึกฝนง่ายขึ้น

-       Finish! Storytelling   สร้างเรื่อง โดยใช้ รูปภาพ และ คำถาม สร้างเป็นเรื่องของตัวเอง

-       Finish! Reading   ประกอบด้วย ประโยคสั้นๆ ที่มีคำศัพท์ โครงสร้างประโยคใหม่ๆ พร้อมกับ คำถามความเข้าใจ คำศัพท์ และ คำถาม ให้อธิบายเรื่องที่อ่าน

-       Finish! Listening ทดสอบการฟังด้วยการเขียนคำศัพท์ และ สร้างประโยค

-       Finish! Writing  แบบทดสอบการเขียน ช่วยให้นักเรียนฝึกฝนทักษะการเขียน

-       Review ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา

-       Speech Script  ประโยคสั้นๆ ที่ฝึกพูดในห้อง หรือ ที่บ้านได้

สารบัญ   ประกอบด้วย        

บทที่ 1  Weather

·         Finish! Talk

·         Finish! Word 1

·         Finish! Word 2

·         Finish! Pattern

·         Finish! Storytelling

·         Finish! Reading

·         Finish! Listening

·         Finish! Writing

·         Finish! Review

บทที่ 2  Occupations

·         Finish! Talk

·         Finish! Word 1

·         Finish! Word 2

·         Finish! Pattern

·         Finish! Storytelling

·         Finish! Reading

·         Finish! Listening

·         Finish! Writing

·         Finish! Review

·         Speech Script