บ้านภาษาและวัฒนธรรม

Jump Up Student Book and Workbook 1

฿525.00 ฿420
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Jump Up Student Book and Workbook 1
เหลือ 10 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
  • รหัสสินค้า : 000392

รายละเอียดสินค้า Jump Up Student Book and Workbook 1

Barcode :  9788 9654 30551

จำนวนหน้า : 48 หน้า / 4 สี (Student Book), 31 หน้า / 2สี (Workbook)

Jump Up เป็น หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Base Camp หนังสือแต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบท ประกอบด้วย

-       Jump! Talk  ฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษ ด้วยการพูดบทสนทนา เพลง บทเพลง

-       Jump! Word 1  เน้นคำศัพท์ 10-12คำ จากบทสนทนานั้นๆ

-       Jump! Word 2 เพิ่มคำศัพท์ 10-12คำ จากบทสนทนานั้นๆ

-       Jump! Pattern 1 กล่าวถึง โครงสร้างไวยากรณ์ ในรูปของแบบฝึกหัดถาม-ตอบ เพื่อให้ฝึกฝนง่ายขึ้น

-       Jump! Pattern 2 กล่าวถึง โครงสร้างไวยากรณ์เพิ่มเติม ในรูปของแบบฝึกหัดถาม-ตอบ

-       Jump! Reading กล่าวถึง ประโยคสั้นๆ ที่ใช้คำศัพท์ ประโยคจากเรื่องมาแต่งเป็นเรื่องสั้น

-       Jump! Phonics  ฝึกเลียนเสียงของตัวอักษรผ่านการอ่านและออกเสียงตามสำเนียงของเจ้าของภาษา

-       Jump! Listening  ทดสอบการฟังด้วยการเขียนคำศัพท์ และ แต่งประโยค

-       Jump! Review ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา

-       Speech Script  ประโยคสั้นๆ ที่ฝึกพูดในห้อง หรือ ที่บ้านได้

สารบัญ   ประกอบด้วย

บทที่ 1  In the House

·         Jump! Talk

·         Jump! Word 1

·         Jump! Word 2

·         Jump! Pattern 1

·         Jump! Pattern 2

·         Jump! Reading 

·         Jump! Phonics

·         Jump! Listening

·         Jump! Review

บทที่ 2  What Time Is It?

·      Jump! Talk

·      Jump! Word 1

·      Jump! Word 2

·      Jump! Pattern 1

·      Jump! Pattern 2

·      Jump! Reading 

·      Jump! Phonics

·      Jump! Listening

·      Jump! Review

·         Speech Script