บ้านภาษาและวัฒนธรรม

Active English 2-3

฿440.00 ฿350
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Active English 2-3 : ‘Finding Your Way’
เหลือ 10 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
  • รหัสสินค้า : 000374

รายละเอียดสินค้า Active English 2-3

จำนวนหน้า : 93 หน้า/ 2 สี

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ActiveEnglish 2-3 ประกอบด้วย บทเรียน 21 บท แต่ละบท ประกอบด้วย เนื้อหาดังนี้

-       Conversation/ Reading บทสนทนา และ เนื้อเรื่อง

-       Vocabulary  ชุดคำศัพท์  พร้อมคำอธิบาย และ ตัวอย่างประโยค

-       Reading Comprehension คำถามจากเรื่อง หรือ บทสนทนา เพื่อวัดความเข้าใจของนักเรียน

-       Dictation เขียนตามที่ครูบอก

-       Fill-ins เติมคำที่เหมาะสมลงในช่องที่เว้นไว้

-       Compositionฝึกให้นักเรียนแต่งประโยคให้เป็นเรื่อง โดยใช้คำศัพท์ รูปประโยคจากบทเรียนมาใช้

-       Grammar Focusอธิบายโครงสร้างไวยากรณ์จากบทเรียน พร้อมตัวอย่างประโยคและแบบฝึกหัด

สารบัญ   ประกอบด้วย

บทที่ 1  เรื่องของคาเรน

บทที่ 2  เรื่องของคาเรน

บทที่ 3 เรื่องของคาเรน

บทที่ 4  เรื่องของคาเรน

บทที่ 5  เรื่องของคาเรน

บทที่ 6  เรื่องของคาเรน

บทที่ 7  น้ำมันอัลมอนต์

บทที่ 8  น้ำมันอัลมอนต์

บทที่ 9  น้ำมันอัลมอนต์

บทที่ 10 น้ำมันอัลมอนต์

บทที่ 11 ตึกสำคัญระดับประเทศ

บทที่ 12 ตึกสำคัญระดับประเทศ

บทที่ 13 ตึกสำคัญระดับประเทศ

บทที่ 14 ทบทวนทั่วไป (อ่านเพื่อความเข้าใจ 1)

บทที่ 15 ทบทวนทั่วไป (อ่านเพื่อความเข้าใจ 2)

บทที่ 16 ทบทวนทั่วไป (คำศัพท์ 1)

บทที่ 17 ทบทวนทั่วไป (คำศัพท์ 2)

บทที่ 18 ทบทวน (เติมคำในช่องว่าง 1)

บทที่ 19 ทบทวน (เติมคำในช่องว่าง 2)

บทที่ 20 ทบทวน (ไวยากรณ์ 1)

บทที่ 21 ทบทวน (ไวยากรณ์ 2)