บ้านภาษาและวัฒนธรรม

Journey into Grammar 10

฿440.00 ฿350
หนังสือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เล่ม 10
เหลือ 10 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ไวยากรณ์อังกฤษ
  • รหัสสินค้า : 000360

รายละเอียดสินค้า Journey into Grammar 10

Barcode :  9788 9654 30995

จำนวนหน้า : 48 หน้า / 4 สี

หนังสือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เล่ม 10 ประกอบด้วย คำอธิบายพร้อมแบบฝึกหัดง่ายๆ เขียนเป็นประโยค เติมคำในช่องว่าง จนถึง สร้างประโยคที่เกี่ยวกับชีวิตจริงของนักเรียน นักเรียนสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ โปรแกรมนี้มีจุดเด่น คือ

-       English in practical use นักเรียนฝึกประโยคพื้นฐานเพื่อปรับปรุงทักษะการพูดและเขียน

-       Visual learning ใช้รูปภาพ และ กิจกรรมเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน

-       Inductive learning นักเรียนไม่ได้ศึกษาหลักไวยากรณ์อย่างเดียวเท่านั้น แต่ฝึกให้คุ้นเคยกับโครงสร้างประโยคผ่านแบบฝึกหัดในโปรแกรม เพื่อให้เข้าใจอย่างเป็นธรรมชาติ

สารบัญ   ประกอบด้วย

บทที่ 1 คำสรรพนาม Reflexive

บทที่ 2 คำวิเศษณ์เปรียบเทียบ (Comparatives และ Superlatives)

บทที่ 3 อดีตกาล (Past Perfect Tense)

บทที่ 4 ประโยค  If Clause

บทที่ 5 ประโยคที่นำด้วยคำวิเศษณ์

บทที่ 6 คำพูดที่เอามาใช้ (Quoted Speech) และ คำพูดรายงาน (Reported Speech)