บ้านภาษาและวัฒนธรรม

Korean Grammar Practice for Foreigners : Beginning - Advanced Level

฿3,595.00 ฿2,995
บทฝึกฝนไวยากรณ์ภาษาเกาหลีสำหรับชาวต่างชาติ : ระดับต้น - สูง
เหลือ 5 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือยกชุด
  • รหัสสินค้า : 000331

รายละเอียดสินค้า Korean Grammar Practice for Foreigners : Beginning - Advanced Level

Barcode : 9788971419762, 9788971419748, 9788971419656

แต่งโดย : Korean Language Institute, The Institute of Language Research & Education, Yonsei University
 

 หนังสือเล่มนี้ส่งเสริมความสามารถทางไวยากรณ์ของผู้ที่ศึกษาภาษาเกาหลี เนื้อหาในเล่ม ประกอบด้วย แบบทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีในปัจจุบัน และ ไวยากรณ์ในเล่มนี้จึงมาจากหนังสือเรียนภาษาเกาหลี และ แบบทดสอบ คำอธิบาย แบ่งเป็น หัวข้อ การใช้งาน และ ตัวอย่าง แบบทดสอบต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถนำไวยากรณ์เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

หนังสือเล่มนี้ยังใช้เป็นหนังสือเรียนเสริมในโรงเรียนสอนภาษาต่างๆ ได้ หรือ เป็นสื่อสำหรับผู้ที่ศึกษาด้วยตนเองในระดับต้น