บ้านภาษาและวัฒนธรรม

Ewha Korean 6

฿1,175.00 ฿975
หนังสือเรียนภาษาเกาหลีของมหาวิทยาลัยอีวา เล่ม 6
เหลือ 2 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : แบบเรียนภาษาเกาหลี - มหาวิทยาลัยอีฮวา
  • รหัสสินค้า : 000310

รายละเอียดสินค้า Ewha Korean 6

Barcode : 9788973009596

แต่งโดย : Ewha Language Center, Ewha Womans University

ปี : 2012

จำนวนหน้า : 219

แถม : CD 1 แผ่น

หนังสือชุด Ewha Korean เป็นแบบเรียนภาษาเกาหลี มีทั้งหมด 26 บท จากระดับที่ 1 ถึง 6 สำหรับนักศึกษาที่เรียนภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศ สำหรับ Ewha Korean English Version 6 ประกอบด้วย บทที่ 1-10 กล่าวถึง ชีวิตของคนเกาหลีและสังคม ความคิดสร้างสรรค์ ร้านอาหารและอาหารเกาหลี การเรียนรู้และการศึกษา ตัวอักษรและภาษาเกาหลี การบริหาร ชีวิตคนเกาหลี สิ่งแวดล้อมและพลังงาน บ้าน งานเขียนและศิลปะ แต่ละบท ประกอบด้วย ไวยากรณ์ การพูด ฟัง อ่าน และ เขียน ในขณะที่ "วัฒนธรรมและวรรณกรรม" กล่าวถึง วัฒนธรรมเกาหลี และ ให้นักศึกษาเข้าใจในวรรณกรรมของเกาหลีด้วย นอกจากนี้ ยังมี แบบฝึกหัดประจำบท และ คำเฉลยท้ายเล่ม

สารบัญ

บทที่ 1 개인과 사회

บทที่ 2 창의적 사고

บทที่ 3 힌국의 맛과 멋

บทที่ 4 학교와 교육

บทที่ 5 한국의 문자와 언어

บทที่ 6 경영 전략

บทที่ 7 한국인의 일생

บทที่ 8 환경과 에너지

บทที่ 9 주거와 생활

บทที่ 10 창작과 예술

บันทึกการฟัง และ คำตอบ

ดรรชนี

/* Products stats */