บ้านภาษาและวัฒนธรรม

Ewha Korean 5

฿1,175.00 ฿975
หนังสือเรียนภาษาเกาหลีของมหาวิทยาลัยอีวา เล่ม 5
เหลือ 2 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : แบบเรียนภาษาเกาหลี - มหาวิทยาลัยอีฮวา
  • รหัสสินค้า : 000309

รายละเอียดสินค้า Ewha Korean 5

Barcode : 9788973009589

แต่งโดย : Ewha Language Center, Ewha Womans University

ปี : 2012

จำนวนหน้า : 220

แถม : CD 1 แผ่น

หนังสือชุด Ewha Korean เป็นแบบเรียนภาษาเกาหลี มีทั้งหมด 26 บท จากระดับที่ 1 ถึง 6 สำหรับนักศึกษาที่เรียนภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศ สำหรับ Ewha Korean English Version 5 ประกอบด้วย บทที่ 1-10 กล่าวถึง ภาษาและชีวิต ยุคปัจจุบันและสุขภาพ เทคโนโลยี สังคมสมัยใหม่ วัฒนธรรมและสัญลักษณ์ ศิลปะ และ วัฒนธรรม เป็นต้น แต่ละบท ประกอบด้วย ไวยากรณ์ การพูด ฟัง อ่าน และ เขียน ในขณะที่ "วัฒนธรรมและวรรณกรรม" กล่าวถึง วัฒนธรรมเกาหลี และ ให้นักศึกษาเข้าใจในวรรณกรรมของเกาหลีด้วย นอกจากนี้ ยังมี แบบฝึกหัดประจำบท และ คำเฉลยท้ายเล่ม

สารบัญ

บทที่ 1 언어와 생활

บทที่ 2 현대인과 건강

บทที่ 3 역사와 인물

บทที่ 4 과학과 기술

บทที่ 5 현대 사회와 개인

บทที่ 6 문화와 상징

บทที่ 7 자연과 환경

บทที่ 8 매체와 사회

บทที่ 9 경제와 소비 생활

บทที่ 10 예술과 문학

บันทึกการฟัง และ คำตอบ

ดรรชนี

/* Products stats */