บ้านภาษาและวัฒนธรรม

Ewha Korean 4

฿1,175.00 ฿975
หนังสือเรียนภาษาเกาหลีของมหาวิทยาลัยอีวา เล่ม 4
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : แบบเรียนภาษาเกาหลี - มหาวิทยาลัยอีฮวา
  • รหัสสินค้า : 000121

รายละเอียดสินค้า Ewha Korean 4

Barcode : 9788973009398

แต่งโดย : Ewha Language Center, Ewha Womans University

ปี : 2010

จำนวนหน้า : 218

แถม : CD 1 แผ่น

หนังสือชุด Ewha Korean เป็นแบบเรียนภาษาเกาหลี มีทั้งหมด 26 บท จากระดับที่ 1 ถึง 6 สำหรับนักศึกษาที่เรียนภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศ สำหรับ Ewha Korean English Version 4 ประกอบด้วย บทที่ 1-10 กล่าวถึง ความสัมพันธ์ของคนเกาหลี ปัญหาและการแก้ปัญหา โทรทัศน์สำหรับชีวิตประจำวัน อาชีพ การท่องเที่ยวและเทศกาล อาหาร วันหยุดและวันที่ระลึก การแต่งงาน เพื่อนบ้าน สังคมปัจจุบันและการใช้ชีวิต และ แต่ละบท ประกอบด้วย ไวยากรณ์ การพูด ฟัง อ่าน และ เขียน ในขณะที่ "วัฒนธรรมและวรรณกรรม" กล่าวถึง วัฒนธรรมเกาหลี และ ให้นักศึกษาเข้าใจในวรรณกรรมของเกาหลีด้วย นอกจากนี้ ยังมี แบบฝึกหัดประจำบท และ คำเฉลยท้ายเล่ม

สารบัญ

บทที่ 1 만남과 관계

บทที่ 2 문제와 해결

บทที่ 3 TV와 생활

บทที่ 4 진로와 직업

บทที่ 5 여행과 축제

บทที่ 6 음식과 건강

บทที่ 7 명절과 기념일

บทที่ 8 결혼

บทที่ 9 이웃과 공동체

บทที่ 10 현대 사회와 생활

บันทึกการฟัง และ คำตอบ

ดรรชนี

/* Products stats */