บ้านภาษาและวัฒนธรรม

Ewha Korean 3-2

฿915.00 ฿815
หนังสือเรียนภาษาเกาหลีของมหาวิทยาลัยอีวา เล่ม 3-2
เหลือ 2 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : แบบเรียนภาษาเกาหลี - มหาวิทยาลัยอีฮวา
  • รหัสสินค้า : 000120

รายละเอียดสินค้า Ewha Korean 3-2

Barcode : 9788973009091

แต่งโดย : Ewha Language Center, Ewha Womans University

ปี : 2010

จำนวนหน้า : 198

แถม : CD 1 แผ่น

หนังสือชุด Ewha Korean เป็นแบบเรียนภาษาเกาหลี มีทั้งหมด 26 บท จากระดับที่ 1 ถึง 6 สำหรับนักศึกษาที่เรียนภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศ สำหรับ Ewha Korean English Version 3-2 ประกอบด้วย บทที่ 8-15 กล่าวถึง  การแสดง การแก้ปัญหา ความฝันและความจริง เหตุการณ์และอุบัติเหตุ ชีวิตการทำงาน ความสัมพันธ์ ชีวิตในต่างประเทศ การใช้ชีวิตและทางเลือก และ แต่ละบท ประกอบด้วย ไวยากรณ์ การพูด ฟัง อ่าน และ เขียน ในขณะที่ "วัฒนธรรมและวรรณกรรม" กล่าวถึง วัฒนธรรมเกาหลี และ ให้นักศึกษาเข้าใจในวรรณกรรมของเกาหลีด้วย นอกจากนี้ ยังมี แบบฝึกหัดประจำบท และ คำเฉลยท้ายเล่ม

สารบัญ

บทที่ 8 공연 การแสดง

บทที่ 9 문제 해결 การแก้ปัญหา

บทที่ 10 꿈과 현실 ความฝันและความจริง

บทที่ 11 사건과 사고 เหตุการณ์และอุบัติเหตุ

บทที่ 12 직장 생활 ชีวิตการทำงาน

บทที่ 13 대인 관계 ความสัมพันธ์

บทที่ 14 외국 생활 ใช้ชีวิตในต่างประเทศ

บทที่ 15 인생과 선택 ชีวิต และ ทางเลือก

บันทึกการฟัง และ คำตอบ

ดรรชนี

/* Products stats */