บ้านภาษาและวัฒนธรรม

Ewha Korean English Version 2-1

฿915.00 ฿815
หนังสือเรียนภาษาเกาหลีของมหาวิทยาลัยอีวา เล่ม 2-1
เหลือ 2 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : แบบเรียนภาษาเกาหลี - มหาวิทยาลัยอีฮวา
  • รหัสสินค้า : 000117

รายละเอียดสินค้า Ewha Korean English Version 2-1

Barcode : 9788973008858

แต่งโดย : Ewha Language Center, Ewha Womans University

ปี : 2010

จำนวนหน้า : 160

แถม : CD 1 แผ่น

หนังสือชุด Ewha Korean เป็นแบบเรียนภาษาเกาหลี มีทั้งหมด 26 บท จากระดับที่ 1 ถึง 6 สำหรับนักศึกษาที่เรียนภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศ สำหรับ Ewha Korean English Version 2-1 ประกอบด้วย บทที่ 1-7 กล่าวถึง แนะนำตัว ชีวิตประจำวันในเกาหลี อาหาร ประสบการณ์การทำงาน สุขภาพ ซื้อของ และ แต่ละบท ประกอบด้วย ไวยากรณ์ การพูด ฟัง อ่าน และ เขียน ในขณะที่ "วัฒนธรรมและวรรณกรรม" กล่าวถึง วัฒนธรรมเกาหลี และ ให้นักศึกษาเข้าใจในวรรณกรรมของเกาหลีด้วย นอกจากนี้ ยังมี แบบฝึกหัดประจำบท และ คำเฉลยท้ายเล่ม

สารบัญ

บทที่ 1 แนะนำตัวครั้งแรก

บทที่ 2 ชีวิตประจำวันในเกาหลี

บทที่ 3 อาหารในชีวิตประจำวัน

บทที่ 4 ท่องเที่ยว

บทที่ 5 ประสบการณ์

บทที่ 6 สุขภาพ

บทที่ 7 ซื้อของ

บันทึกการฟัง และ คำตอบ

ดรรชนี

/* Products stats */