บ้านภาษาและวัฒนธรรม

Ewha Korean English Version 1-2

฿915.00 ฿815
หนังสือเรียนภาษาเกาหลีของมหาวิทยาลัยอีวา เล่ม 1-2
เหลือ 10 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : แบบเรียนภาษาเกาหลี - มหาวิทยาลัยอีฮวา
  • รหัสสินค้า : 000116

รายละเอียดสินค้า Ewha Korean English Version 1-2

Barcode : 9788973008797

แต่งโดย : Ewha Language Center, Ewha Womans University

ปี : 2010

จำนวนหน้า : 158

แถม : CD 1 แผ่น

หนังสือชุด Ewha Korean เป็นแบบเรียนภาษาเกาหลี มีทั้งหมด 26 บท จากระดับที่ 1 ถึง 6 สำหรับนักศึกษาที่เรียนภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศ สำหรับ Ewha Korean English Version 1-2 ประกอบด้วย บทที่ 8-15 กล่าวถึง การซื้อของ แผนการท่องเที่ยว อาหาร การเดินทาง สภาพอากาศ การพูดโทรศัพท์ การนัดหมาย งานอดิเรก และ แต่ละบท ประกอบด้วย ไวยากรณ์ การพูด ฟัง อ่าน และ เขียน ในขณะที่ "วัฒนธรรมและวรรณกรรม" กล่าวถึง วัฒนธรรมเกาหลี และ ให้นักศึกษาเข้าใจในวรรณกรรมของเกาหลีด้วย นอกจากนี้ ยังมี แบบฝึกหัดประจำบท และ คำเฉลยท้ายเล่ม

สารบัญ

บทที่ 8 ซื้อของ

บทที่ 9 แผนงาน

บทที่ 10 อาหาร

บทที่ 11 การเดินทาง

บทที่ 12 อากาศ

บทที่ 13 โทรศัพท์

บทที่ 14 นัดหมาย

บทที่ 15 งานอดิเรก

บันทึกการฟัง และ คำตอบ

ดรรชนี

pic1

pic2

pic3

pic4

pic5

pic6

pic7

pic11

pic12

pic17

pic18

pic12

/* Products stats */