บ้านภาษาและวัฒนธรรม

Ewha Korean English Version 1-1

฿915.00 ฿815
หนังสือเรียนภาษาเกาหลีของมหาวิทยาลัยอีวา เล่ม 1-1
เหลือ 5 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : แบบเรียนภาษาเกาหลี - มหาวิทยาลัยอีฮวา
  • รหัสสินค้า : 000115

รายละเอียดสินค้า Ewha Korean English Version 1-1

Barcode : 9788973008766

แต่งโดย : Ewha Language Center, Ewha Womans University

ปี : 2010

จำนวนหน้า : 140

แถม : CD 1 แผ่น

Ewha Korean เป็นแบบเรียนภาษาเกาหลี มีทั้งหมด 26 บท จากระดับที่ 1 ถึง 6 สำหรับนักศึกษาที่เรียนภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศ สำหรับ Ewha Korean English Version 1-1 ประกอบด้วย บทที่ 1-7 บทที่ 1 กล่าวถึง ตัวอักษรและ โครงสร้างของประโยคในภาษาเกาหลี ส่วนบทที่ 2 -7 กล่าวถึง การทักทาย ชีวิตในโรงเรียน สิ่งของต่างๆ ในบ้าน ชีวิตประจำวัน กิจกรรมในช่วงวันหยุด ครอบครัว และ แต่ละบท ประกอบด้วย ไวยากรณ์ การพูด ฟัง อ่าน และ เขียน ในขณะที่ "วัฒนธรรมและวรรณกรรม" กล่าวถึง วัฒนธรรมเกาหลี และ ให้นักศึกษาเข้าใจในวรรณกรรมของเกาหลีด้วย นอกจากนี้ ยังมี แบบฝึกหัดประจำบท และ คำเฉลยท้ายเล่ม

สารบัญ

บทที่ 1 เกาหลีและอักษรฮันกึล

บทที่ 2 แนะนำตัว

บทที่ 3 ชีวิตในโรงเรียน

บทที่ 4 บ้าน

บทที่ 5 ตารางประจำวัน

บทที่ 6 วันหยุดสุดสัปดาห์

บทที่ 7 ครอบครัว

บันทึกการฟัง และ คำตอบ

ดรรชนี

pic1

ขอบเขตของเนื้อหา2

ขอบเขตของเนื้อหา3

ขอบเขตของเนื้อหา4

ขอบเขตของเนื้อหา5

ขอบเขตของเนื้อหา6

ขอบเขตของเนื้อหา8

 

ขอบเขตของเนื้อหา10

pic14

pic16

/* Products stats */