บ้านภาษาและวัฒนธรรม

Yonsei Korean Reading 6

฿1,195.00 ฿995
ภาษาเกาหลีเพื่อการอ่าน เล่ม 6
เหลือ 5 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : อ่านภาษาเกาหลี
  • รหัสสินค้า : 000106

รายละเอียดสินค้า Yonsei Korean Reading 6

Barcode : 9788971419076

แต่งโดย : Korean Language Institute, Yonsei University

ปี : 2011

พิมพ์ครั้งที่ : 2

จำนวนหน้า : 173 หน้า

แถม : CD 1 แผ่น

หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 10 บท แต่ละบท ประกอบด้ว เนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับ ความเข้าใจและการสื่อสาร มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม หนังเกาหลี เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีแบบฝึกหัดประจำบท พร้อมคำเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท

สารบัญ

บทที่ 1 시작과 만남

บทที่ 2 이해와 소퉁

บทที่ 3 세계는 하나

บทที่ 4 우리 땅에 서다

บทที่ 5 인간과 환경

บทที่ 6 길거리와 문화

บทที่ 7 영화로 본 한국

บทที่ 8 한국의 시

บทที่ 9 소설 읽기와 세상 읽기 (1)

บทที่ 10 소설 읽기와 세상 읽기 (2)

เฉลยคำตอบ

ดรรชนีคำศัพท์