บ้านภาษาและวัฒนธรรม

Yonsei Korean Reading 4

฿1,195.00 ฿995
ภาษาเกาหลีเพื่อการอ่าน เล่ม 4
เหลือ 5 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : อ่านภาษาเกาหลี
  • รหัสสินค้า : 000104

รายละเอียดสินค้า Yonsei Korean Reading 4

Barcode : 9788971419328

แต่งโดย : Korean Language Institute, Yonsei University

ปี : 2011

พิมพ์ครั้งที่ : 2

จำนวนหน้า : 235 หน้า

แถม : CD 1 แผ่น

หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 10 บท แต่ละบท ประกอบด้ว เนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับ วัฒนธรรมเกาหลี ความรู้และสังคม ประเพณี เทศกาล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีแบบฝึกหัดในแต่ละบท พร้อมคำเฉลยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม

สารบัญ

บทที่ 1 나의 생활

  1.살기 좋은 도시

  2.향기 니는 여자, 느낌이 좋은 남자

  3.내 고향 서울

บทที่ 2 사람의 성격

  1.우물에 가서 숭늉 찾는다

  2.마음에는 형태가 있다

  3.문제도 해결책도 내부에 있습니다

บทที่ 3 우리들의 일상

  1.경고문에 담긴 세상

  2.둥전 한 개의 오블리주

  3.노래와 일상

บทที่ 4 한국의 문화

  1.인터넷 사랑방

  2.'우리' 중심의 동양인

  3.말 안 해도 알지?

บทที่ 5 시간과 변화

  1.변화하는 가족

  2.일한다는 것

  3.말에 담긴 세상

บทที่ 6 지식과 사회

  1.나라마다 다른 골뱅이 이름

  2.탤레비전 끄기 운둥

  3.삶의 등대, 도서관

บทที่ 7 한국의 민속

  1.솟대와 장승

  2.오일장

  3.음식 속에 담긴 의미

บทที่ 8 생활과 경제

  1.공정무역이란 무엇인가?

  2.알뜰족

  3.탄소 발자국

บทที่ 9 축제와 삶

  1.축제란 무엇인가?

  2.춘향제에 다녀와서

  3.인제 빙어 축제

บทที่ 10 현대를 살아가는 사람들

  1.아름다운 세상을 여는 사람

  2.핸드폰 때문에 생긴 일

  3.현대인의 삶과 시

เฉลยคำตอบ

ดรรชนีคำศัพท์