บ้านภาษาและวัฒนธรรม

Yonsei Korean Reading 2

฿1,195.00 ฿995
ภาษาเกาหลีเพื่อการอ่าน เล่ม 2
เหลือ 5 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : อ่านภาษาเกาหลี
  • รหัสสินค้า : 000102

รายละเอียดสินค้า Yonsei Korean Reading 2

Barcode : 9788971419304

แต่งโดย : Korean Language Institute, Yonsei University

ปี : 2011

พิมพ์ครั้งที่ : 3

จำนวนหน้า : 209 หน้า

แถม : CD 1 แผ่น

หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 40 บท แต่ละบท ประกอบด้ว เนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันในเกาหลี เช่น การซื้อของ งานแต่งงาน อาหารการกินและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีคำศัพท์ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และ จีน แบบฝึกหัดคำศัพท์ เป็นต้น พร้อมคำเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท

สารบัญ

บทที่ 1 나의 꿈

บทที่ 2 아름다운 우리 학교

บทที่ 3 소중한 물건

บทที่ 4 자연의 도시, 밴쿠버

บทที่ 5 한국 사람과 떡

บทที่ 6 특별한 날에 멱는 음식

บทที่ 7 궁중떡볶이

บทที่ 8 하숙집

บทที่ 9 시장과 백화점

บทที่ 10 수산 시장

บทที่ 11 편리한 쇼핑

บทที่ 12 중고품 시장

บทที่ 13 친구의 생일 파티

บทที่ 14 친구 집 방문

บทที่ 15 청첩장

บทที่ 16 친구의 겷혼식

บทที่ 17 서울 구경

บทที่ 18 지하철 픙경

บทที่ 19 가 보고 싶은 지하철역

บทที่ 20 교퉁과 생활

บทที่ 21 학술정보관

บทที่ 22 서비스가 좋은 은행

บทที่ 23 요가 배우 기

บทที่ 24 자원봉사

บทที่ 25 미영 씨와의 전화

บทที่ 26 전화 에약

บทที่ 27 부모님과의 화상 통화

บทที่ 28 단짝 친구

บทที่ 29 국제진료 센티

บทที่ 30 한의원에서의 신기한 경험

บทที่ 31 싑게할 수 있는 스트레칭

บทที่ 32 건강보험

บทที่ 33 혼자 떠나는 여행

บทที่ 34 꿈같은 세계 여행

บทที่ 35 여행 계획

บทที่ 36 추천하고 싶은 여행지

บทที่ 37 방 청소

บทที่ 38 이사하는 날

บทที่ 39 로봇과 생활

บทที่ 40 다양한 집안일 도우미

เฉลยคำตอบ

ดรรชนีคำศัพท์