บ้านภาษาและวัฒนธรรม

How to Learn Korean : Hello, Intermediate Korean 1

฿835.00 ฿745
หนังสือเรียนภาษาเกาหลี สำหรับระดับกลาง เล่ม 1
เหลือ 10 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : แบบเรียนภาษาเกาหลี
  • รหัสสินค้า : 000073

รายละเอียดสินค้า How to Learn Korean : Hello, Intermediate Korean 1

Barcode : 9788941439677

แต่งโดย : Youngkyu Kim (Associate Prof. from Ewha Womans University), Mi Gyeong Kim, Eun Sun Park, Ji Eun Huh และ แปลโดย Kyung Jin Rosa Park

ปี : 2010

พิมพ์ครั้งที่ : 2

จำนวนหน้า : 259 หน้า

แถม : CD 1 แผ่น

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเรียนภาษาเกาหลีระดับกลาง และต้องการฝึกฝนทั้งด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์ และ ไวยากรณ์ หนังสือเล่มนี้ฝึกการออกเสียง เพื่อเพิ่มทักษะการฟัง และ ยังมีบทสนทนาประกอบในแต่ละบท

หนังสือเล่มนี้ มีทั้งหมด 15 บท แต่ละบท ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ได้แก่ "คนเกาหลีสนทนาอย่างไร" บทสนทนา 1 และ 2 ไวยากรณ์และแบบฝึกหัด คำศัพท์และคำอธิบาย ฝึกคำศัพท์ บทฝึกฝนทักษะการฟัง แบบฝึกหัดการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน สำนวน และ สุภาษิตพร้อมแบบฝึกหัดย่อยสำหรับข้อสอบ TOPIK (ท้ายบทที่ 3, 6, 9, 12, 15) เพื่อเป็นการเตรียมตัวสำหรับการทำข้อสอบ S-TOPIK ให้ด้วย นอกจากนี้ยังมีสคริปบทสนทนาแต่ละบทอยู่ท้ายเล่ม

/* Products stats */