บ้านภาษาและวัฒนธรรม

Yonsei Korean 4

฿1,425.00 ฿1,255
หนังสือเรียนภาษาเกาหลีเล่ม 4 โดย มหาวิทยาลัยยอนเซ
เหลือ 6 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : แบบเรียนภาษาเกาหลี - มหาวิทยาลัยยอนเซ
  • รหัสสินค้า : 000036

รายละเอียดสินค้า Yonsei Korean 4

Barcode : 9788971418444

แต่งโดย : Korean Language Institute, Yonsei University Language Research and Education Center

ปี : 2010

จำนวนหน้า : 449

แถม : CD 2 แผ่น.

หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้ศึกษาภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมเกาหลี คำอธิบาย ประกอบด้วย คำศัพท์และไวยากรณ์เป็นภาษาเกาหลี นอกจากนี้ ยังมีแบบทดสอบเพื่อฝึกทักษะทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และ บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ชีวิตประจำวัน บุคลิกภาพ ปัญหาในชีวิตประจำวัน เวลาและการเปลี่ยนแปลง ความรู้และพรสวรรค์ ความเชื่อโชคลาง เป็นต้น

สารบัญ

บทที่ 1 나의 생활

บทที่ 2 사람의 성격

บทที่ 3 일상의 문제

บทที่ 4 현대 한국의 문화

บทที่ 5 시간과 변화

บทที่ 6 지식과 사회

บทที่ 7 미신

บทที่ 8 생활 경제

บทที่ 9 명절과 축제

บทที่ 10 현대를 살아가는 사람들 

บันทึกการฟัง

ดรรชนี