บ้านภาษาและวัฒนธรรม

บทความ

นโยบายการคืน/เปลี่ยนสินค้า

27-05-2561 12:04:28น.

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

  • กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อคืนสินค้า ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
  • ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ โดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS หรือ ลงทะเบียน ซึ่งทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)
  • สินค้าที่ถูกส่งกลับมา ต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้า
  • เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าและตรวจสอบแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้

ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ 089-2249489, 087-6740741

เงื่อนไขการคืนเงิน/ เปลี่ยนสินค้า

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด เท่านั้น
  • บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในแบบเดียวกันเท่านั้น ในกรณีที่สินค้าแบบเดียวกันหมด บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
  • บริษัทฯ จะทำการคืนค่าสินค้า โดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้าไปยังบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น