บ้านภาษาและวัฒนธรรม

บทความ

แนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์

27-05-2561 12:04:28น.

เว็บไซต์ www.belovedculture.com ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับเรา ดังนั้นเราจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

  • เว็บไซต์ของเราได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย
  • เว็บไซต์ของเราใช้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปจากบริษัท ตลาดดอทคอม จำกัด (www.tarad.com) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) ชั้นนำของไทย ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าระบบความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา ทั้งในเรื่องการผู้บุกรุกและแอนตี้ไวรัส ได้รับการดูแล/ตรวจสอบตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
  •  เราได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัทอย่างชัดเจน
  • เราได้ทำการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
  • เราได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
  • ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์เรา ท่านสามารถติดต่อที่ [email protected] หรือโทร 089-2249489